Case: Release management implementatie in de geo keten

Samen naar zekerheid in IT leveringen

Marcadus is op basis van de ervaringen met release management implementaties gevraagd om expertise te leveren aan het ‘releasematig werken in de geo keten’ project van Alliander. De gestelde doelen zijn om de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van IT leveringen te verbeteren, release complexiteit en risico’s omlaag te brengen en kwaliteitsverbetering te realiseren door structurele aandacht voor omgevingen, testen en risico management. Een mond vol en een flinke uitdaging om dit te realiseren in een technisch complex IT landschap met veel afhankelijkheden en een door projecten gedomineerde risicovolle en inefficiënte release planning.

"Samen naar zekerheid in IT leveringen"

Thijs: “Voorheen was het mogelijk dat er vlak voor het go live moment nog allerlei technische issues open stonden, verschillende kwaliteitscriteria niet gehaald waren of dat het go live scenario nog onduidelijk was. Dit met een her planning tot gevolg waardoor andere projecten in de vertraging komen. De opgestelde business cases zijn mogelijk niet meer realistisch en het management verliest grip op de eigen IT organisatie. Om deze situatie om te buigen zijn wij samen met de klant gestart met het samenbrengen van verschillende expertises, rollen en ervaringsniveaus om ideeën en onderlinge afhankelijkheden in kaart te brengen. Inzicht hebben in technische en organisatorische afhankelijkheden is van groot belang en vormen de basis van een goed release management proces.

Samen met onder andere test-, portfolio-, project-, delivery management en de IT beheer partijen hebben wij de release processen opgesteld. We zijn gestart met het vastleggen van de benodigde releasefasen op de verschillende IT omgevingen om zo tot een standaard releasecadans te komen. Deze standaarden zorgen voor rust in de organisatie doordat iedereen weet waar zij aan toe zijn de komende periode. Vervolgens zijn er kwaliteitscriteria opgesteld die zijn gekoppeld aan vaste momenten in de release fasering. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid om tijdig inzicht te krijgen in de voortgang en kwaliteit van de release om, indien nodig, op tijd bij te kunnen sturen. Misschien minder sexy, maar zeker ook nodig, is vervolgens het vastleggen van de governance structuur, het stellen van kaders en het balanceren van verschillende behoeften van de organisatie. Door structureel aandacht te geven aan een gezonde verdeling van projecten, beheer en onderhoud activiteiten en losstaande changes ontstaat er controle over het IT landschap op de lange termijn.

Naast de harde factoren zoals het in kaart brengen van de input/output, processen, rollen, risico’s en kwaliteitscriteria, zijn de softe factoren als betrokkenheid, enthousiasme en bewustwording belangrijke elementen in de implementatie. Processen kunnen op papier kloppen, maar in de praktijk moeten ze gaan leven. Ervaringsgericht veranderen is waar wij bij Marcadus in geloven. Door de nieuwe processen direct te implementeren in de organisatie hebben we ervoor gezorgd dat de nieuwe manier van denken en werken vanaf het begin is gaan leven. Daarnaast is de feedback vanuit de praktijk enorm waardevol om de opgeleverde zaken aan te scherpen op de behoeften van de organisatie. Inzicht hebben, weten wat de ander doet en wat dit voor jouw werk kan betekenen, en vice versa, kan de samenwerking van een organisatie enorm bevorderen.

Inmiddels worden er meerdere standaard releases per jaar succesvol live gebracht, te samen met andere IT activiteiten die plaats vinden op het IT landschap. Mogelijke conflicten en knelpunten worden op voorhand in kaart gebracht om tot een optimale besluitvorming te komen. Het succes is niet ongemerkt gebleven, er zijn namelijk alweer initiatieven gestart om de release management processen nog verder te verspreiden. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen!”

Thijs van Veluw

 

Alliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Ruim drie miljoen consumenten en bedrijven worden iedere dag van gas en elektriciteit voorzien. De basis van Alliander is gelegd met de oprichting van de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij (PGEM) in 1915. Na verschillende overnames, fusies en splitsingen ontstond Alliander N.V. op 1 juli 2009 als zelfstandig netwerkbedrijf.

Andere cases

Blog: Transparantie als basis binnen Scrum

Resultaat in een agile omgeving

Lees meer

Blog: Transparantie als basis binnen Scrum

Blog: De juiste inzichten geven niet per se de juiste discussie

Process mining in de praktijk

Lees meer

Blog: De juiste inzichten geven niet per se de juiste discussie

Blog: Overeenstemming in no time

Resultaat in project management

Lees meer

Blog: Overeenstemming in no time

Case: Release management implementatie in de geo keten

Samen naar zekerheid in IT leveringen

Lees meer

Case: Release management implementatie in de geo keten

Case: Ontvlechting Vrije Domein bedrijfsactiviteiten bij Alliander

De energietransitie in de praktijk

Lees meer

Case: Ontvlechting Vrije Domein bedrijfsactiviteiten bij Alliander

Case: Third party delivery in collect return process

Van data naar dashboarding en monitoring

Lees meer

Case: Third party delivery in collect return process

Case: Proces Projects to Cash

Gaten in projectadministratie vullen met data-analyse

Lees meer

Case: Proces Projects to Cash

Case: Project Management Office Mammoet

The biggest thing we move is time

Lees meer

Case: Project Management Office Mammoet

Case: Implementatie ERP-softwarepakket IFS bij URS

Belgische pragmatiek

Lees meer

Case: Implementatie ERP-softwarepakket IFS bij URS

Case: Operational Excellence Huisman Equipment

Paperclips ombuigen

Lees meer

Case: Operational Excellence Huisman Equipment

Case: Optimalisatie bij een maritieme dienstverlener

Een golf van verandering

Lees meer

Case: Optimalisatie bij een maritieme dienstverlener

Case: Ruilverkaveling Alliander en Enexis

Ruilen zonder huilen

Lees meer

Case: Ruilverkaveling Alliander en Enexis