Enterprise Release Management

De verbindende factor

Release Management

Release management biedt oplossingen door de leverende kant van de organisatie (IT) zo efficiënt mogelijk in te richten. Release management processen laten de organisatiestructuur zoveel mogelijk in zijn waarde en de behoefte aan verandering (vanuit o.a. de business, technologische ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen) worden als gegeven gezien waar efficiënt mee om moet worden gegaan.

Herkent u het volgende in uw organisatie: Uitstel van (IT) projecten door onvoorziene conflicten; het gevoel niet in control te zijn over uw eigen IT landschap; Herhaling van fouten en incidenten op het IT landschap; Frustratie in de (IT) organisatie door gebrek aan inzicht? Release management geeft aandacht aan deze pijnpunten door zich te richten op: 

  • Efficiëntie door het bundelen, plannen en prioriteren van risicovolle IT veranderingen.
  • Optimalisatie door vraag en aanbod van IT verandering dichter bij elkaar brengen en inzicht en overzicht te bieden om tot een betere besluitvorming te komen.
  • Gemanagede risico’s en controle over het IT landschap door het managen van complexe afhankelijkheden en het gecontroleerd doorvoeren van verandering op het IT landschap.
  • Integratie door het samenbrengen van uitvoerende partijen en het verbeteren van de business en IT alignement.

Gecontroleerd releasen:

 

Release management is het proces omtrent het gecontroleerd uitvoeren en opleveren van gebundelde IT wijzigingen door de verschillende release stadia en IT omgevingen van een organisatie. Release management is gericht op organisaties met een complex IT landschap, traditionele project methodieken (waterval, PrinceII, ITIL) en veel organisatorische afhankelijkheden. Herkenbaar? Wilt u weten wat de volwassenheid is van uw release management processen en of deze aansluiten op uw ambities als organisatie? Lees hier onder dan meer over onze release management quick scan!

Enterprise Release Management

Enterprise release management richt zich op het managen van vraag en aanbod van IT veranderingen en complexe afhankelijkheden binnen de IT en business organisatie. Met het inrichten van een enterprise release management organisatie ligt de focus op het efficiënter realiseren van de behoefte aan (IT) verandering door invloed uit te oefenen op verschillende factoren van de organisatie. Enterprise release management bouwt door op de release management processen van de organisatie door de behoefte aan verandering niet als gegeven te beschouwen, maar door deze proactief te managen om zo tot een efficiënte realisatie van de verandering op de lange termijn te komen.

Iedere organisatie kent een bepaalde behoefte aan IT verandering (input). Deze wordt gevoed door strategieën, ideeën, innovaties, marktcondities, wet- en regelgeving, security, beheer en onderhoud et cetera. In de ideale situatie is de gerealiseerde verandering (output) gelijk aan de behoefte (input), voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. In de praktijk is het voor organisaties een flinke uitdaging om deze situatie te bereiken en laat staan te handhaven. We richten de organisatie zo goed mogelijk in, maar er zijn vele factoren die een rol spelen in het realiseren van verandering, zowel positief als negatief. In het kader van enterprise release management pakken we er vier elementen uit; Het IT landschap; De verandermethodieken en releases; De organisatiestructuur; De manier van samenwerken. Deze factoren zorgen voor een bepaalde mate van complexiteit en vragen om verschillende expertises om de behoefte om te zetten in de gewenste verandering.

 

Agile release management

Ook in een agile omgeving zijn release management processen van cruciaal belang voor een efficiënte realisatie van de verandering. Hoe beheers je de afhankelijkheden tussen de verschillende agile teams, hoe voorkom je onvoorziene release conflicten tussen verschillende teams, hoe bewaar je het overzicht tussen traditionele project methodieken en de gewenste agile werkwijze? In een duale situatie, bijvoorbeeld tijdens een transitie van traditionele project methodieken naar de agile mind-set, ontstaan verschillende uitdagingen op het vlak van release management. Marcadus richt zich met agile release management op het inrichten van release management processen in een agile omgeving. Wij maken onderscheid tussen 2 benaderingen:

  1. Uitvoeren en borgen van release management processen binnen de gekozen agile werkwijze. 
  2. Inrichten release management processen die aansluiten op traditionele en agile methodieken in een:

De invulling van agile release management is sterk afhankelijk van de (gewenste) agile organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw organisatie? Neem contact met ons op voor een gesprek rond de koffietafel.

ERM Quick Scan

Bent u benieuwd naar de volwassenheid van uw release management processen? Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie? De Marcadus ERM Quick Scan geeft binnen 2 weken inzicht in de release management volwassenheid van uw organisatie.

 

Meer informatie?

Wilt u weten wat Marcadus u kan bieden met betrekking tot Enterprise Release Management:

Ja, ik wil een afspraak maken!

Meer informatie?