Impact

Strategie

Een succesvolle verandering begint met een weloverwogen strategie. Formulering van een gedegen strategie is echter een complex proces. Marcadus ondersteunt ondernemingen met haar expertise om tot een succesvolle en gedragen strategie te komen. Wij gebruiken hier niet één specifieke methodiek maar gebruiken een combinatie van bewezen methodieken die passen bij uw onderneming. Deze aanpak is gefaseerd en beperkt zich niet alleen tot  de definitie van de strategie maar kijkt ook al vast naar de realiseerbaarheid ervan. Je wil namelijk voorkomen dat er een wensenlijst ontstaat in plaats van een getoetste en gedragen richting voor de komende periode.

Hoe kom je tot een effectieve strategie, die ook goed uitvoerbaar is? Hoe ondervang je de valkuilen en zorg je voor het juiste draagvlak? Wat zouden we nu eigenlijk écht willen? Impact richt zich op deze vragen door uw organisatie te ondersteunen op het vlak van strategie definitie, strategie implementatie en strategie simulatie

Strategie definitie

Het opstellen van een strategie is niks nieuws. Toch blijft het opstellen van een effectieve en uitvoerbare strategie een uitdaging voor veel organisaties. Onze Strategie definitie is gebaseerd op het OGSM model, welke in diverse workshops met Board en hoger management invulling krijgt. Deze aanpak van een businessplan op 1-A4tje, dwingt tot een concrete en consistente uitwerking. Toetsing van deze definitie middels diverse scenario c.q. what-if technieken geeft ondernemingen een verdere aanscherping in de mogelijkheden van de gedefinieerde strategische plannen.

Strategie implementatie

Om te komen tot de juiste keuzes en roadmap kunnen wij u ondersteunen met de inrichting van het benodigde Portfoliomanagement. Op basis van onze aanpak en ervaring kan een realistische planning opgemaakt worden, waarbij de basis wordt gelegd voor een goede bewaking en opvolging. Hierbij gaan wij niet uit van een ‘koude ‘projectmanagement methodieken, maar helpen wij u ook met onze change management inzichten.

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan de strategie van mijn organisatie? Dit is de centrale vraag die iedereen zich stelt, maar die maar door weinig concreet beantwoord kan worden. Een goede strategie faciliteert het maken van de juiste keuzes op zowel strategisch als operationeel niveau.

Strategie simulatie

Eerst zien, dan geloven. Het simuleren van een strategie draagt bij aan het maken van de juiste keuzes bij het definiëren en implementeren van de strategie. Welke impact hebben de strategische keuzes die we maken op onze organisatie? Via Simulatie en de daarmee mogelijke herijking wordt een essentiële basis neergelegd voor een realistische invulling.

Ervaring

Wil je meer weten over onze ervaringen op het gebied van strategie, lees dan onze cases en blogs:

Meer informatie

Via verschillende strategische workshops hebben wij al diverse ondernemingen kunnen helpen. Benieuwd hoe onze ervaring u verder kan helpen, neem gerust contact met ons op.

Ja, ik wil een afspraak maken!

Meer informatie